CĐ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CỦA TỔ CM.doc

CĐ môn Lịch sử HK1 2020-2021.doc 

CĐ môn Ngữ văn HK1 2020-2021.docx 

CĐ môn Toán HK1 2020-2021.doc

CĐ môn GDTC HK1 2020-2021.doc

1255-PGD&ĐT-THCS hd kiem tra giua HK1.pdf

Phân công ra đề KT giữa HK1 20-21.doc

321-QĐ ban hành Quy chế kiểm tra đánh giá học sinh năm học 2020-2021.pdf