Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 10 : 1.765
Năm 2021 : 26.165
STT Tên tài liệu Tác giả Ngày tải lên Tải về
1 Đẩy mạnh việc khai báo y tế điện tử phục vụ phòng chống dịch Covid-19& sử dụng QR Code 23/08/2021
2 Lời lêu gọi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng 23/08/2021
3 V,v tăng cường hoạt động chợ và đảm bảo cung ứng kịp thời, đầy đủ lương thực, thực phảm cho người dân trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16CT-TTg ngày 3132020 của Thủ tướng Chính phủ 20/08/2021
4 Công điện số 07CĐ-UBND ngày 1982021 của UBND huyện tỉnh Khánh Hòa về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 20/08/2021
5 HC 2978 Hướng dẫn thực hiện Công điện số 1063 ngày 31-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ 20/08/2021
6 Công điện số 05CĐ-UBND ngày 2472021 của UBND huyện tỉnh Khánh Hòa về việc bổ sung một số giải pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 20/08/2021
7 Công điện số 06CĐ-UBND ngày 0582021 của UBND huyện tỉnh Khánh Hòa về việc tăng cường thực hiện một số giải pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 20/08/2021
8 Công điện số 04CĐ-UBND ngày 2272021 của UBND huyện tỉnh Khánh Hòa về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn 20/08/2021
9 Công điện số 03CĐ-UBND ngày 872021 của UBND huyện tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai một số giải pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay 20/08/2021
Văn bản mới