HìnhThông tin cá nhân
Họ và tên: Lưu Thị Sâu
Chức vụ: Tổ trưởng Tổ văn phòng
Năm sinh: 26/4/1966
Nơi sinh: Phú Yên
Năm vào ngành: 1984