DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ SỬ - ĐỊA - GDCD - MT
Họ và tên: Lê Thị Thủy
Chức vụ: Tổ trưởng
Năm sinh: 10/10/1984
Quê quán : Nghệ An
Năm vào ngành: 2006

Võ Thị Vĩnh Hảo

Nguyễn Thị Hoa

Nguyễn Thị Hòa

Phạm Hữu Khoa

Nguyễn Thị Thanh Trúc
Tổ phó

Tôn Kiều Tố Ngọc

Huỳnh Thị Phi Yến

Mai Hùng Sơn

Đặng Huyền Mỹ Phượng

Lê Lưu Thị Thanh Lễ

Đặng Thị Nhạn

Nguyễn Thành Phê