Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh: thầy Mai Hùng Sơn