HìnhThông tin cá nhân

 

Họ và tên: Nguyễn Hoàng Vương
Chức vụ: Chủ tịch CĐCS
Ngày sinh: 28/9/1984
Quê quán: Khánh Hòa
Năm vào ngành: 2005

Đinh Quang Trung

Phó Chủ tịch CĐ

 

Nguyễn Thị Hạnh Tịnh

Thủ quỹ

Trần Thị Kim Liên

TB Nữ công

Lưu Thị Sâu
Kế toán